fbpx

แนะปชช.ทำบุญวิถีใหม่ ลดเสี่ยง พร้อมเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มพระสงฆ์

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้พุทธศาสนิกชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำบุญแบบวิธีใหม่ เพื่อให้ปลอดภัยทั้งกับพระสงฆ์และประชาชนที่มาทำบุญ