fbpx

“บิ๊กตู่” ปาฐกถาเปิดประชุมประจำปีสภาพัฒน์

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดการประชุมประจำปี 2564 ของสภาพัฒน์ ระดมสมองทุกภาคส่วน ยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 เริ่มใช้ปี 2566-2570 ตั้ง 5 เป้าหมายสู้การเปลี่ยนแปลง MEGA TREND วิกฤติภายใน- ภายนอกนอกประเทศ

นายกฯ เข้าประชุมติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดปัตตานี ภารกิจแรก เป็นประธานเปิดพิธีงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ซึ่งปีนี้มีลูกเสือจากมิตรประเทศ 5 ประเทศเข้าร่วมด้วย