fbpx

เทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ง สปสช.ดึงทุกภาคส่วนพัฒนาสิทธิประโยชน์

นพ.ภูษิต เน้นย้ำการพัฒนาสิทธิประโยชน์ระบบบัตรทองมีความจำเป็น ต้องเท่าทันความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ด้าน สปสช. ดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น