fbpx

ย้ำความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐ ก้าวผ่านความท้าทายสู่ยุคใหม่

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลง ย้ำความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐ ที่เข้มแข็ง เพื่อก้าวผ่านความท้าทาย สู่ยุคใหม่ที่มั่นคงและยั่งยืน

นายกฯ ขอบคุณเกษตรกร ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

นายกฯ กล่าวปราศรัยวันเกษตรกร ขอบคุณเกษตรกรไทยที่เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ย้ำรัฐบาลมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยโมเดล BCG

ชื่นชมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ

นายกฯ ชื่นชมความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ สร้างคลังข้อมูลด้านสาธารณสุขขนาดใหญ่ เพื่อคนไทยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วถึง

นายกฯ ย้ำเตรียมพร้อมด้านพลังงานให้เพียงพอ

ทำเนียบ 6 ม.ค.-นายกฯ ประชุมบอร์ด กพช. ย้ำทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมด้านพลังงานของประเทศให้เพียงพอ เน้นส่งเสริมใช้พลังงานหมุนเวียน

นายกฯ สั่งสำรวจถนน ป้ายจราจร รองรับเดินทางปลายปี

นายกฯ กำชับเร่งสำรวจถนน สะพาน ป้ายสัญญาณจราจร ไฟฟ้าริมทาง ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  รองรับการเดินทางของประชาชนปลายปี