fbpx

นายกฯ ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน

นายกฯ ย้ำที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน มุ่งสานต่อความร่วมมือทุกมิติการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน มุ่งสู่ Next Normal พลิกโฉมประเทศไทย

นายกฯ เสนอที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ชู “พลิกโฉมประเทศไทย”

นายกฯ เสนอที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ชู “พลิกโฉมประเทศไทย” และย้ำจุดอันตรายของมนุษยชาติคือความไม่ลงรอยของมนุษย์นั่นเอง