fbpx

อภ. พร้อมผลิตยาต้านไวรัสรักษา โควิด-19

องค์การเภสัชกรรม พร้อมผลิตยาต้านไวรัสโควิด19 เพื่อรองรับผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 สำรองยาฟาวิพิราเวียร์(Favipiravir) ไว้แล้ว 40,000 เม็ด รองรับผู้ป่วยได้ 900 คน