fbpx

ชี้วัตรปฏิบัติ “สมเด็จพระวันรัต” สะท้อนหลักธรรมต่อประชาชน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เผย “สมเด็จพระวันรัต” อุปถัมภ์พุทธศาสนาในเรื่องการศึกษา แม่นทั้งหลักธรรมและพระวินัย วัตรปฏิบัติของท่านสะท้อนหลักธรรมต่อประชาชนได้ แม้อาการอาพาธยังนำมาเป็นตัวอย่างสอนและให้กำลังใจผู้อื่น