fbpx

พบเสือลายเมฆในป่าพนมดงรักครั้งแรกรอบ 20 ปี

พนมดงรักเตรียมจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกติดตามรอยเท้า “เสือลายเมฆ” ที่กล้องดักถ่ายถ่ายไว้ได้ เพื่อสำรวจพื้นที่หากิน จำนวนประชากร ใช้เป็นข้อมูลในการอนุรักษ์ต่อไป เนื่องจากเป็นใกล้สูญพันธุ์ โดยที่เทือกเขาพนมดงรักนี้พบครั้งแรกในรอบ 20 ปี