fbpx

อุตุฯ เผยไทยตอนบน กลางวันอากาศร้อน

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบน อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาฯ กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ภาคใต้และอ่าวไทย มีลมตะวันออกพัดปกคลุม ทำให้มีฝนน้อย

อุณหภูมิจะลดลงอีก 6-8 องศาฯ ช่วง 30 ธ.ค.-3 ม.ค.

กรมอุตุฯ ช่วงวันที่ 30 ธ.ค.63-3 ม.ค.64 มวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาฯ ภาคใต้ฝนน้อยในระยะนี้

อากาศเย็นลง อีสาน-เหนือ-กลาง อุณหภูมิลด 1-2 องศาฯ

กรมอุตุฯ เผยบริเวณภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาฯ กับมีลมแรง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

อุตุฯ เผยอีสาน-เหนือ-กลาง เย็นลงอีก 1-2 องศาฯ

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนมีฝนน้อยลง โดยบริเวณภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาฯ ส่วนด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคอีสานมีฝนบางแห่ง ช่วงวันที่ 25-26 ต.ค.63

อีสาน-เหนือ-กลาง อุณหภูมิลด 1-2 องศาฯ

ไทยมีฝนน้อยลง โดยอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ส่วนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีฝนเล็กน้อย 30% ของพื้นที่

ไทยตอนบนฝนน้อย ภาคใต้ตอนล่างตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนฝนน้อย ภาคใต้ฝนตกต่อเนื่อง และตกหนักบางทางตอนล่างของภาค ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น-หมอกตอนเช้า

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า ขอให้ประชาชนระวังรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนภาคใต้มีฝนน้อย

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสาน-กลาง-ตอ. การกระจายของฝนน้อย กทม.ฟ้าคะนอง 40%

กรมอุตุฯ เผยเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก ยังคงมีการกระจายของฝนน้อย ส่วนใต้ฝั่งตะวันตก ฝนตกหนักบางแห่ง ด้าน กทม.ปริมณฑล ฟ้าคะนอง 40%

1 2