fbpx

เรื่องเล่าจากโควิด : สนามบินเชียงใหม่ผู้โดยสารน้อยสุดในรอบ 30 ปี

โควิดที่แพร่ระบาดมาเกือบ 2 ปี ทำให้ธุรกิจการบินและสนามบินทุกแห่งในไทยอยู่ในสภาพซบเซาหนัก โดยสนามบินเชียงใหม่ เหลือผู้โดยสารน้อยสุดในรอบ 30 ปี

กพท.ประกาศกำหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำ

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศ กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เที่ยวบินทำการบินเข้า-ออกไทย (ฉบับที่ 4) ดูแลการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารของเที่ยวบินเช่าเหมาลำ หรือ Charter fligh

จีนมีคนเดินทางทางเครื่องบินในเดือนนี้เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

สำนักงานการบินพลเรือนจีนเผยว่า ช่วง 21 วันแรกของเดือนนี้มีผู้โดยสารเครื่องบินรายวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนก่อน แต่คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 29 ของช่วงเดียวกันปีก่อน