fbpx

ธนาธรตั้งกระทู้ถามในสภาใครสั่งลบโพสต์พานไหว้ครู

“ธนาธร” ชง ตั้งกระทู้ถามในสภาใครสั่งลบโพสต์พานไหว้ครูล้อการเมือง ระบุ “ช่อ พรรณิการ์” ถูกร้องจริยธรรมร้ายแรง ไม่กระทบงานพรรค และเป็นเรื่องเก่านานกว่า 10 ปี ไม่มีใครมองเห็น