fbpx

พัฒนาอุตฯ แปรรูปอาหาร นำร่อง “ผำ” ซูเปอร์ฟู้ดของโลก

ก.เกษตรจับมือสภาอุตฯ ดัน “1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรมเกษตร” ขับเคลื่อนนโยบายรัฐพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร นำร่อง “ผำ” เป็นซูเปอร์ฟู้ดของโลก

เกษตรสร้างชาติ : “ผำ” พืชน้ำแหล่งโปรตีน

เกษตรสร้างชาติวันนี้ พาไปดู “ผำ” หรือ ไข่น้ำ พืชน้ำสีเขียว เป็นพืชตระกูลเดียวกับแหนเป็ด ผำมีโปรงตีนสูง ชาวบ้านนิยมนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู