fbpx

พศ.เผยยังไม่มีเอกสารการตั้ง “กาโตะ” เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดฯ

ผอ.สำนักพุทธฯ เผยยังไม่พบเอกสารยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่า “กาโตะ” ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ็ญญาติ ยันต้องพิสูจน์ให้ได้ ขณะ มส.ตั้ง “สมเด็จพระพุฒจารย์” กำหนดบทลงโทษ “พระนอกรีต” และ “พระผู้ปกครอง” ที่ปล่อยปละละเลย