fbpx

เครือข่ายฯปกป้องพระพุทธศาสนา ร้องกองปราบฯ เอาผิด ผอ.พศ.

ทีมเครือข่ายทนายความและประชาชนพระพุทธศาสนา ร้องกองปราบฯ เอาผิด ผอ.พศ.ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ