fbpx

PEA ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้า แนะติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

PEA ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้า แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

กฟน. ห่วงใย เตือนระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอัคคีภัย

MEA ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าเนื่องจากในระยะนี้สภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงและมีเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง ทั้งนี้หากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ไม่มีคุณภาพ และการใช้งานไม่เหมาะสม อาจทำให้นำไปสู่การเกิดอัคคีภัยได้

กทม.เข้ม 4 มาตรการ ความปลอดภัยช่วงปีใหม่

กทม.กำชับทุกสำนักงานเขต เข้ม 4มาตรการในช่วงเทศกาลปีใหม่2561 ‘ป้องกันอัคคีภัย-ลดอุบัติเหตุทางถนน-ดูแลความปลอดภัย-ด้านสุขภาพอนามัย’