fbpx

ซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดสถึงไทย ปูพรมฉีดเข็มแรกทั้งหมด

วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ถึงไทยแล้ว 1 ล้านโดส ใช้เวลาตรวจรับรองรุ่นการผลิต 2 วัน จากนั้นกระจายฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ 25 มิ.ย.นี้ โดยให้เป็นการปูพรมฉีดเข็มแรกทั้งหมด จากนั้นวัคซีนลอตถัดมาจะเข้าไทยต้นเดือน ก.ค. จำนวน 1 ล้านโดส

วาระแห่งชาติฉีดวัคซีนโควิดสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันนี้ทั่วประเทศเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนจำนวนมาก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดกับคนไทย ซึ่งความต้องการวัคซีนที่มีมาก ทำให้แต่ละจุดฉีดต้องบริหารจัดวัคซีนให้ดี

พร้อมปูพรมฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศไทย

ในวันที่ 7 มิถุนายน ถือเป็นดีเดย์ที่จะเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งเป้าหมายฉีดให้ได้วันละ 10,000 คน