fbpx

“อนุทิน” เยี่ยม “น้องอุ้ม” เผยพบสัญญาณดี

“อนุทิน” เยี่ยมอาการบาดเจ็บ “น้องอุ้ม” พยาบาลสาว รพ.อุ้มผาง เผยพบสัญญาณดี ร่างกาย “น้องอุ้ม” มีปฏิกิริยาตอบสนอง