fbpx

ไทยพร้อมร่วมฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด

นายกฯ ปาฐกถา Nikkei Forum ย้ำจุดยืนไทยร่วมฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 พร้อมผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างเข้มแข็ง ครอบคลุม ยืดหยุ่น ยั่งยืน

นายกฯ ลงพื้นที่สงขลา เตรียมปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคใต้

นายกฯ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคใต้” และมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME