fbpx

เร่งแก้ปัญหาเมรุเผาศพพัง

“ชวน” ส่งเลขาฯ ดูปัญหาเมรุเผาศพพัง หลังมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวนมาก สั่งดูแลเมรุให้พอเพียง และเร่งจัดหาวัคซีนให้ “สัปเหร่อ-อาสาสมัคร-พระ” ที่ต้องจัดการศพผู้ติดเชื้อ