fbpx

งดประชุมสภาแต่ไม่ทิ้งปชช.

“ชวน” ให้ส.ส.ส่งปัญหาความเดือดร้อนประชาชนผ่าน ไปรษณีย์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปแก้ไขต่อ หลังต้องงดประชุมสภาชั่วคราว ขณะประชาชนส่งตรงได้ 4 ช่องทาง