fbpx

สุลาเวสีขาดแคลนเชื้อเพลิงและสิ่งของจำเป็นหลังแผ่นดินไหว

ทางการจังหวัดสุลาเวสีกลางบนเกาะสุลาเวสีอินโดนีเซียกำลังประสบปัญหาในการจัดส่งเชื้อเพลิงและสิ่งของจำเป็นพื้นฐานให้กับประชาชนภายหลังประสบแผ่นดินไหวรุนแรงและคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันศุกร์