fbpx

ชาวนาสุรินทร์รวมกลุ่มสีข้าวหอมมะลิขายเอง

ชาวนาในพื้นที่ ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ฝ่าวิกฤตราคาข้าว ด้วยการรวมกลุ่มสีข้าวหอมมะลิขายเอง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง