fbpx

เปิดประวัติ “ค่อม ชวนชื่น” ตำนานตลกชั้นครูของเมืองไทย

เปิดประวัติ “ค่อม ชวนชื่น” วัย 63 ปี นักแสดงตลกชั้นครูระดับตำนานที่ฝากผลงานทั้งจอแก้ว จอเงิน และโชว์ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้อย่างประทับใจ