fbpx

เด็กไทยคว้า 1 ทอง 1 เงิน 6 ทองแดง แข่งคณิตศาสตร์โลกระดับประถมฯ

เด็กไทยคว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง แข่งขันคณิตศาสตร์โลกระดับประถมฯ ที่จีน กลับถึงไทยวันนี้ สสวท.จัดพิธีรับ ชั้น2 ด้านในประตู1 สนามบินสุวรรณภูมิ

เด็กไทยเก่งคว้า 27 เหรียญทอง แข่งขันคณิตศาสตร์ที่อินเดีย

นักเรียนไทยคว้า27เหรียญทอง9เหรียญเงิน รวม36เหรียญ แข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติระดับประถมศึกษา เดินทางกลับถึงไทยค่ำวันนี้