fbpx

ชื่นชมคนไทยร่วมใจช่วงวิกฤติ ขอมีวินัยเรียนออนไลน์

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลภาพถ่าย “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ชื่นชมคนไทยร่วมมือร่วมใจช่วงวิกฤติโควิด-19 ย้ำการเรียนออนไลน์เป็นสถานการณ์ชั่วคราว ขอนักเรียนนักศึกษามีวินัยในตนเอง