fbpx

ออสเตรียเตรียมเสนอร่าง ก.ม.ปกป้องสิทธิชาวอังกฤษ

รัฐบาลออสเตรียเตรียมเสนอร่างกฎหมายปกป้องสิทธิชาวอังกฤษในกรณีที่สหราชอาณาจักร (ยูเค) ออกจากสหภาพยุโรป (อียู) หรือเบร็กซิทโดยไร้ข้อตกลง