fbpx

ฮ่องกงระงับใช้วัคซีนไฟเซอร์ หลังพบปัญหาบรรจุภัณฑ์ชำรุด

ฮ่องกงประกาศระงับใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบออนเทคจำนวน 2 ชุด เนื่องจากมีปัญหาบรรจุภัณฑ์ชำรุด