fbpx

พล.อ.ประวิตร เร่ง บจธ.-แรงงาน ช่วยตกงานโควิด

“พล.อ.ประวิตร” ห่วงผลกระทบโควิด-19 ทำคนตกงาน เร่ง บจธ.ร่วมกระทรวงแรงงานทำ MOU ช่วยชาวบ้านมีงานทำฟื้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน