fbpx

PTT Station-บางจากฯ ขึ้นราคาน้ำมัน 30-50 สต./ลิตร

PTT Station-บางจากฯ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 50 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร และกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร

เติมด่วน! พรุ่งนี้ดีเซลขึ้น 30 สตางค์/ลิตร

-PTT Station บางจากฯ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดคงเดิม มีผล 4 ก.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นทุกชนิด 20-40 สต./ลิตร

พรุ่งนี้ น้ำมันขึ้น ผู้ค้าน้ำมันแจ้งปรับราคาขายปลีกกลุ่มแก๊สโซฮอล์และดีเซล ทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขยับขึ้น 20 สต./ลิตร

PTT Station-บางจากฯ ขึ้นราคาน้ำมัน 15-50 สต./ลิตร

PTT Station -บางจากฯ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 30 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 15 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 50 สตางค์/ลิตร มีผล 13 ก.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เติมด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น 40 สต./ลิตร

PTT Station และบางจากฯ ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (3 ก.ค.64) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

PTT Station ขึ้นราคาน้ำมัน 15-30 สต./ลิตร

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.20 บาท ต่อลิตร มีผล 26 มิ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

PTT Station-บางจากฯ ขึ้นราคาน้ำมัน 20-50 สต./ลิตร

PTT Station บางจากฯ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.20 บาท ต่อลิตร มีผล 24 มิ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เติมด่วน! น้ำมันเบนซินโซฮอล์ขึ้น 30 สตางค์/ลิตร

ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 30 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 15 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 50 สตางค์/ลิตร มีผล 11 มิ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

1 2 3