fbpx

อเมริกันแอร์ไลน์กลับมาบินผ่านน่านฟ้ารัสเซียหลังเปลี่ยนเพื่อดูสถานการณ์

อเมริกันแอร์ไลน์กรุ๊ปกลับมาใช้เส้นทางบินผ่านน่านฟ้ารัสเซียอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ หลังจากเปลี่ยนเส้นทางเมื่อวันเสาร์เพื่อรอดูสถานการณ์จากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โลก