fbpx

ขยับเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกไว้ที่ 90 วินาที

คณะผู้เชี่ยวชาญปรับนาฬิกาวันสิ้นโลกเข้าใกล้เที่ยงคืนขึ้นอีก 10 วินาทีในปีนี้ เหลือแค่ 90 วินาที จากภัยคุกคามเพราะสงครามนิวเคลียร์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะทำให้ผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตหลายล้านคน

...