fbpx

นายกฯเข้าทำเนียบ ถก ศบค.

นายกฯ เข้าทำเนียบ หลังกักตัว 10 วัน ถกด่วน ศบค.ประเมินสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อ พร้อมข้อเสนอมาตรการรองรับ พร้อมรับทราบแนวทางการกระจายวัคซีนแบบผสมสูตร