fbpx

“บิ๊ก อบต.” อ้างลูบคลำเด็กหญิงวัย 13 เพื่อรักษาอัมพฤกษ์

“บิ๊ก อบต.” กอด จูบ ลูบ คลำ ด.ญ.วัย 13 ปีใน จ.พังงา อ้างทำไปเพราะต้องการให้เลือดลมสูบฉีด แต่ไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศ เพราะเสื่อมสมรรถภาพไปนานแล้ว ทั้งนี้มีรายงานว่า “บิ๊ก อบต.” รายนี้หนีออกจากพื้นที่แล้ว