fbpx

ร้องศาลปกครองถูกถอดถอนไม่เป็นธรรม

นายกสภาฯ ราชมงคลพระนคร ร้องศาลปกครองคุ้มครองกรณีถูกถอดถอนจากตำแหน่ง หลังตรวจสอบทุจริตโครงการ พร้อมเรียกค่าเสียหาย 4 ล้าน