fbpx

เปิดร่างกฎหมายซ้อมทรมาน

สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ด้วยคะแนนท่วมท้น 368 เสียง ท่ามกลางการจับตาของนักสิทธิมนุษยชน รวมถึงครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ