fbpx

พช.สานต่อ “โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่”

พช.เดินหน้าสานต่อ “โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่” ปีงบประมาณ 2564 มุ่งช่วยผู้ประกอบการ OTOP สู่การขายยุค New Normal อย่างเข้มแข้ง