fbpx

ผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสัมมนา Young Smart Farmer ผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคอีสาน ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และเป็นพลังหลักขับเคลื่อนสู่เกษตรแห่งอนาคต

กระทรวงเกษตรเดินหน้าแผนจำกัดการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด

กรมวิชาการเกษตรเร่งขับเคลื่อนแผนจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด เปิดอบรมวิทยากรรุ่นแรก 2 พันคนทั่วประเทศ ระบุ สมาคมเอกชนทำธุรกิจเกษตรแห่ร่วมรับความรู้ด้วย