fbpx

ไฟเขียวต่อใบอนุญาตกิจการท่าเรือเดินทะเล 20 แห่ง ท่าเรือขนส่งสินค้าอันตราย 1 แห่ง

“ศักดิ์สยาม” ไฟเขียวต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ตามประกาศคณะปฏิวัติ 20 แห่ง พร้อมท่าเรือขนส่งสินค้าอันตราย 1 แห่ง พ่วงอนุญาตเช่า หรือใช้เรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยในการขนส่งทางทะเล จำนวน 1 ลำ พร้อมสั่งกรมเจ้าท่า เน้นย้ำดำเนินการตามกฎหมาย โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล