fbpx

เรื่องนี้มีคำถาม : หวั่นการเทียบท่าเฟอร์รี่กระทบเมืองมรดกโลก

เครือข่ายภาคประชาชนกังวลการเข้าเทียบท่าของเรือเฟอร์รี่ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เทศบาลนครสงขลาที่อยู่ระหว่างผลักดันให้เป็นเมืองมรดกโลก