fbpx

กทม.นำเทศกิจ-พนักงานทำความสะอาด ช่วยสอดส่องรอบ รร.

กทม.เพิ่มมาตรการความปลอดภัยรอบโรงเรียน นำเทศกิจ-พนักงานทำความสะอาด ช่วยเป็นหูเป็นตา-เล็งเพิ่มจุดตั้งเสาปุ่ม SOS ขณะที่เขตพระนคร ยันถนนข้าวสารรอบ ๆ ไม่กี่ร้อยเมตรมีทั้งโรงเรียน และวัด ไม่เหมาะเป็น “ฮับกัญชา”