fbpx

ยกระดับข้าวเปลือก “ทับทิมชุมแพ” กก.ละ 23 บาท

ชาวบ้านกลุ่มสหกรณ์ชุมชนอำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น ทำสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกพันธุ์ “ทับทิมชุมแพ” หรือ กข 69 กับบริษัท ข้าวสุวรรณภูมิ จำกัด ที่มารับซื้อข้าวจากชาวบ้านถึงที่ ราคากิโลกรัมละ 23 บาท สูงกว่าราคาในท้องตลาด และชาวบ้านยังทดลองผลิตนมข้นหวานจากข้าว เพื่อยกระดับข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากชุมชน และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในท้องถิ่น

ทับทิมชุมแพ ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวเปลือกรับซื้อ 23 บาท/กก.

กลุ่มสหกรณ์ชุมชนอำเภอบ้านฝาง ทำสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกพันธุ์ทับทิมชุมแพ หรือ กข 69 ให้กับบริษัทข้าวสุวรรณภูมิ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกข้าวทั่วโลก มารับซื้อถึงที่กิโลกรัมละ 23 บาท สูงกว่าราคาในท้องตลาด ยกระดับข้าวเจ้าหอมมะลิอินทรีย์จากชุมชนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในท้องถิ่น

“ทับทิมชุมแพ” พันธุ์ข้าวเพื่อสุขภาพราคาสูง ทางเลือกใหม่ของชาวนา

วันแรกที่รัฐบาลโอนเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวให้กับชาวนาในงวดที่ 1 นอกจากบรรยากาศการรับเงินที่ธนาคาร เราจะพาไปรู้จักข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ที่ขอนแก่น เป็นข้าวเพื่อสุขภาพราคาสูง อาจเป็นทางเลือกใหม่ของชาวนา