fbpx

คลื่นสูงซัดเรือสปีดโบ๊ทล่มทะเลกระบี่ ช่วย 22 ชีวิตขึ้นฝั่งปลอดภัย

เกิดเหตุคลื่นสูงซัดเรือสปีดโบ๊ทล่มบริเวณเกาะไม้ไผ่ ใกล้เกาะพีพี จ.กระบี่ เจ้าหน้าที่ช่วยนักท่องเที่ยวชาวจีน 22 ชีวิต ขึ้นฝั่งปลอดภัย

1 2