fbpx

“ผู้ว่าฯ ปู” แข็งแรง โพสต์ขอบคุณวัด-ชาวบ้าน ช่วยตั้ง รพ.สนาม

“ผู้ว่าฯ ปู” โพสต์ภาพพร้อมข้อความกราบขอบคุณพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ เจ้าคณะตำบลโกรกกราก และเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก ในความเมตตา และน้ำใจของชาว ต.โกรกกราก ที่เคยเอื้อเฟื้อจัดตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาคร เมื่อปลายปีที่แล้ว