fbpx

ชี้โรงงานในเอเชียกระทบแรงจากต้นทุนสูง-สายพันธุ์เดลตา

โรงงานในทวีปเอเชียได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่บดบังอุปสงค์อันแข็งแกร่งทั่วโลก และเน้นถึงความเปราะบางของการฟื้นตัวในภูมิภาคดังกล่าว

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่-ทหาร เกี่ยวข้าวช่วยชาวนา อ.ดอยสะเก็ด

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมกับทหาร นำรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด ลดต้นทุนการผลิต พร้อมสาธิตการแปรรูปข้าวให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพสูง