fbpx

เอกชนหวั่นคู่แข่งมากฉุดส่งออกข้าวเหลือ 7.5 ล้านตัน

ผู้ส่งออกข้าวหวั่นคู่แข่งมาก คุณภาพดี ราคาต่ำ ฉุดส่งออกข้าวไทยปีนี้เหลือเพียง 7.5 ล้านตัน แนะรัฐหาพันธุ์ข้าวนิ่มป้อนตลาดโลกด่วน