fbpx

PEA ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้า แนะติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

PEA ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้า แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

สิงคโปร์ปิดเมืองบางส่วนต่อไปถึง 1 มิ.ย.

นายกฯ สิงคโปร์ประกาศขยายมาตรการปิดเมืองบางส่วนออกไปอีก 4 สัปดาห์จนถึงวันที่ 1 มิ.ย. เพราะผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ