fbpx

“นูกัต ตังเมตักสิลา” ฝีมือเด็กอาชีวะ

สวนกระเเสโควิด! อาจารย์ภาควิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คิดค้นผลิตภัณฑ์ “นูกัต ตังเมตักสิลา” จากน้ำนมให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้เกษตรกร