fbpx

ตรวจคัดกรองสายตาเด็กไทยวัยประถมศึกษาปีที่ 1

รมช.สธ. เปิดกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดี ตรวจคัดกรองสายตาและมอบแว่นสายตาฟรีให้กับเด็กไทยวัยประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10,000 อัน หวังช่วยลดอุปสรรคต่อการเรียนในอนาคต