fbpx

ผู้ตรวจการฯ แนะรัฐจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์รับมือเหตุฉุกเฉิน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน แนะรัฐจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ รับมือระงับเหตุฉุกเฉิน ย้ำเร่งถอดบทเรียนกรณีระเบิดและไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟม จ.สมุทรปราการ ยกระดับมาตรการบริหารจัดการวัตถุอันตรายในโรงงาน ป้องกันเกิดเหตุซ้ำ