fbpx

BIG STORY : วิเคราะห์ขบวนการฟอกเงินด้วยการซื้อทองคำ

นายกสมาคมค้าทองคำ วิเคราะห์ขบวนการฟอกเงินด้วยการซื้อทองคำ แม้จะมีกฎหมาย ปปง.คุมเข้ม แต่ก็เป็นเรื่องยาก หากผู้ประกอบการจะตรวจสอบเองว่าลูกค้ารายใดเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติด หรือการฟอกเงิน